Loader

Home


   

VP Racing Q16 Leaded Race Fuel >120 RON (Drum 205 Liter)

VP Racing Q16 Leaded Race Fuel >120 RON

Special Offer !!
25% Discount


Drum 205 liter

RON >120
MON 116
Oxygen 9,4%
Leaded YES
Colour YELLOW

Product Omschrijving
We mengen Q16 voornamelijk voor intergekoelde, geforceerde inductie dragrace-toepassingen. Het beste van alles is dat velen het beschouwen als de beste zuurstofrijke, loodhoudende brandstof die door VP wordt geproduceerd. Het is nodig om de brandstofstroom met 4-6% te verhogen omdat het zeer zuurstofrijk is. Dit levert echter 3-5% meer vermogen op dan concurrerende brandstoffen met een octaangehalte van 116. Bovendien verhoogt de toegevoegde brandstofstroom ook effectief het octaangetal van Q16 met 6-8 cijfers boven het standaard ASTM-octaangetal. Als gevolg hiervan levert het een grotere bescherming tegen detonatie op.

We raden het ook aan in elke natuurlijke aanzuigende dragrace of truck pull-toepassing waarvoor geen brandstofregels vereist zijn. Het is niet alleen erg populair bij dragracen en truck pulls, maar ook bij jet-beperkte nitrous drag-toepassingen. Q16 is een echte recordzetter!

Product Description
We blend Q16 primarily for intercooled, forced induction drag race applications. Best of all, many regard it as the top oxygenated, leaded fuel produced by VP. It is required to increase fuel flow by 4-6% because it's highly oxygenated. However, this make 3-5% more power than competitive 116 octane fuels. Furthermore, the added fuel flow also effectively increases the octane of Q16 by 6-8 numbers above its standard ASTM octane rating. As a result, it yields greater detonation protection.

We also recommend it in any naturally aspirated drag race or truck pull application that doesn’t require fuel rules. Not only is it highly popular in drag racing and truck pulls, but also jet limited nitrous drag applications. Q16 is a real record setter!

VP Racing Fuel Q16

Verzendkosten kleine drums

SKU: 2144


IDPriceStockQuantity
2144SO- size: 205 Liter
€ 1.627,45€ 1.220,59

My account
 User  
 Password  
  Remember me